Co to jest ekowioska Hanower?

Zaczęło to się prostym pomysłem: jak mogłaby ekowioska w tak dużym mieście jak Hanower wyglądać? Za rok powstały konkretne plany ekowioski Hanower. W październiku 2019 roku powstała w jednej spółdzielni mieszkaniowej ekowioska Hanower jako wspólnota Europejska. Spółdzielnia ta ma już ponad sto członków i bardzo dużo ludzi współpracuje aktywnie w zaplanowaniu tej dzielnicy. Miasto Hanower dało w części miasta Kronsberg jeden plac budowy do dyspozycji, żeby zrealizować tą ekowioskę w mieście - projekt modelowy, który zapewni tanie mieszkania dla około 900 ludzi, które w przyszłości będą trwałe, oszczędne i wspólne.

zy każdy może wziąć udział - Tak!

Każdy człowiek i jego życzenia będą znajdowały się w centrum naszych planów. Aby wszyscy zainteresowani i zaangażowani ludzie mieli wpływ na całościowy obraz sytuacji, będzie proces rozwoju tej ekowioski Hanower z dołu do góry projektowany co oznacza zaprojektowanie zgodnie z tzw. zasadą oddolną. Nie ci planiści zaangażują mieszkańców - lecz mieszkańcy angażują i zlecają tych co planują. Jesteście serdecznie zaproszeni na współpracę! Spotkania grup mieszkalnych, grup roboczych i spółek oraz wszystkie inne wydarzenia odbywają się tymczasowo ze względu na Epidemię Corony online.

Przyszłościowe, trwałe, oszczędne, zbiorowe, płatne - co oznacza to konkretnie?

Przyszłościowo chcemy na przykład w zaopatrzeniu w energię być mobilni: produkujemy nasz prąd sami - jako systemy protowoltaiczne na naszych dachach i ogrzewamy przy pomocy energi geotermalnej. Nasze kwatery będą bez samochodów. Ważnym punktem na trwałe i oszczędne życie jest redukcja przestrzeni życiowej na osobę (Tiny-Living) na korzyść większych pomieszczeń do wspólnego użytkowania. Przy naszej konsumpcji pytamy się często, co my potrzebujemy do szczęśliwego życia. My chcemy chronić zasoby dzieląc się wieloma rzeczami. Dążymy do tego żeby mieszkać razem. Powstaną mieszkalne domy i wspólnota rolnicza, która wspólnie będzie planować projekt Twojego budynku i wspólnych dziedzińców, ogrodów i otwartych przestrzeni. Ekowioska Hanower powinna oferować budowanie tanich mieszkań, które dla wszystkich będą opłacalne.

Wspiera nas stowarzyszenie dorfleben ecovillage hannover e.V.

W tym stowarzyszeniu dorfleben ecovillage hannover e.V. planujemy projekty takie jak na przykład: miejsce spotkań w kawiarni (Mit-Mach-Cafe) i we wspólnej kuchni (Mit-Mach-Küche), warsztat i kawiarnia naprawcza (Repair-Cafe) z wymianą i wypożyczalnią rzeczy, które my niecodziennie potrzebujemy. Chcemy zainteresowanym mieszkańcom zapewnić aktywny udział w bezpośredniej części mieszkalnej i w dzielnicy. Chcemy przestrzeń dla społeczności i wymianę międzykulturową oferować i być miejscem spotkań do działań (na przykład: warsztaty tematyczne, praca edukacyjna, współpraca).

Jesteście zaproszeni - życzymy nam żywej i różnorodnej współpracy!

Wszystkie spotkania można znaleźć pod

Dates

Skontaktuj się z nami również w przypadku konkretnych pytań

Contact